Най-добри съвети за поддържане

Най-важната задача за поддръжка, която ще гарантира ефективността на вашия климатик, е рутинна смяна или почистване на филтрите му. Запушените, мръсни филтри блокират нормалния въздушен поток и намаляват значително ефективността на системата. При възпрепятстване на нормалния въздушен поток въздухът, който заобикаля филтъра, може да пренася мръсотия директно в намотката на изпарителя и да влоши капацитета на абсорбиране на топлината. Замяната или почистване на замърсен, запушен филтър с чист може да намали консумацията на енергия на вашия климатик с 5% до 15%.

Как да почистите външното тяло

Външната кондензаторна намотка на вашия климатик изпълнява строга работа, когато времето е топло. Той отнема концентрираната топлина, събрана от дома ви, и я хвърля в горещия външен въздух. За да се отървете от събраната топлина, вашата намотка за кондензатор на открито трябва да се движи много въздух. Ако серпентината е замърсена или ако растенията или други предмети са твърде близо до модула на климатика, вентилаторът във външната намотка не може да движи толкова въздух, колкото е необходимо за добра производителност и ефективност. Това не само повишава разходите ви за енергия, но и в крайна сметка ще компрометира живота на външния кондензатор.
Не забравяйте да премахнете растенията и други отпадъци от 1,0 метра от устройството във всички посоки. Около външния кондензатор на климатика. Уверете се, че пътят на въздуха нагоре при напускане на уреда е неограничен за поне 1,5 метра. Ако вашето външно тяло е инсталирано под палуба  или някаква друга конструкция над него, или преместете тази конструкция, или наемете изпълнител, който да премести външното тяло.